Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.


Tên album
Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 28/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Ngày tạo
28/05/2019 3:12:57 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Ngày tạo: 28/05/2019 03:23:02 CH

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Dung lượng: 410,07kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Ngày tạo: 28/05/2019 03:23:02 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Dung lượng: 385,49kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Ngày tạo: 28/05/2019 03:23:02 CH

Các Đại biểu lắng nghe.

Dung lượng: 524,60kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Ngày tạo: 28/05/2019 03:23:02 CH

Các Đại biểu lắng nghe.

Dung lượng: 473,21kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Ngày tạo: 28/05/2019 03:23:02 CH

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Dung lượng: 515,17kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Ngày tạo: 28/05/2019 03:23:02 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Dung lượng: 579,44kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất