Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp tổ sáng ngày 22/5


Tên album
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp tổ sáng ngày 22/5
Nội dung mô tả
Sáng ngày 22/5, các đại biểu Quốc hội họp tổ về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.
Ngày tạo
22/05/2019 8:46:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp tổ sáng 22/5.

Ngày tạo: 22/05/2019 09:00:35 SA

Toàn cảnh phiên họp tổ 18 sáng 22/5

Dung lượng: 919,91kB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp tổ sáng 22/5.

Ngày tạo: 22/05/2019 09:00:35 SA

Đại biểu Quách Thê Tản, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình phát biểu tại phiên họp tổ 18 sáng 22/5.

Dung lượng: 672,95kB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp tổ sáng 22/5.

Ngày tạo: 22/05/2019 09:00:35 SA

Đại biểu Trần Văn Tiền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại phiên họp tổ 14 sáng 22/5.

Dung lượng: 745,40kB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp tổ sáng 22/5.

Ngày tạo: 22/05/2019 09:00:35 SA

Toàn cảnh phiên họp tổ 14 sáng 22/5

Dung lượng: 961,84kB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp tổ sáng 22/5.

Ngày tạo: 22/05/2019 09:00:35 SA

Đại biểu Đặng Thuần Phong, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre phát biểu tại phiên họp tổ 14 sáng 22/5.

Dung lượng: 975,56kB

Tải ảnh gốc

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp tổ sáng 22/5.

Ngày tạo: 22/05/2019 09:00:35 SA

Đại biểu Trần Quốc Trung, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phát biểu tại phiên họp tổ 3 sáng 22/5.

Dung lượng: 770,19kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất