Sáng 06/10: Hình ảnh bên lề phiên họp Quốc hội


Tên album
Sáng 06/10: Hình ảnh bên lề phiên họp Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Ngày tạo
10/06/2019 1:59:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày tạo: 10/06/2019 02:08:35 CH

Các Đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 364,55kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày tạo: 10/06/2019 02:08:35 CH

Các Đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 414,44kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày tạo: 10/06/2019 02:08:35 CH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 408,39kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày tạo: 10/06/2019 02:08:35 CH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 327,11kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày tạo: 10/06/2019 02:08:35 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 412,59kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày tạo: 10/06/2019 02:08:35 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 436,51kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất