Chiều ngày 31/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.


Tên album
Chiều ngày 31/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 31/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.
Ngày tạo
31/05/2019 2:21:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 31/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày tạo: 31/05/2019 02:38:21 CH

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 331,42kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 31/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày tạo: 31/05/2019 02:38:21 CH

Toàn cảnh phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 421,95kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 31/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày tạo: 31/05/2019 02:38:21 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 293,85kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 31/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày tạo: 31/05/2019 02:38:21 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 295,54kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 31/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày tạo: 31/05/2019 02:38:21 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 303,38kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 31/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày tạo: 31/05/2019 02:38:21 CH

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 314,70kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất