Sáng 12/6/2019: Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và họp tại hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.


Tên album
Sáng 12/6/2019: Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và họp tại hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Nội dung mô tả
Sáng 12/6/2019: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và họp tại hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Ngày tạo
12/06/2019 9:07:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 12/6/2019: Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và họp tại hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày tạo: 12/06/2019 09:23:09 SA

Các Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín.

Dung lượng: 828,17kB

Tải ảnh gốc

Sáng 12/6/2019: Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và họp tại hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày tạo: 12/06/2019 09:23:09 SA

Các Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín.

Dung lượng: 482,61kB

Tải ảnh gốc

Sáng 12/6/2019: Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và họp tại hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày tạo: 12/06/2019 09:23:09 SA

Các Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín.

Dung lượng: 461,58kB

Tải ảnh gốc

Sáng 12/6/2019: Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và họp tại hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày tạo: 12/06/2019 09:23:09 SA

Các Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín.

Dung lượng: 469,34kB

Tải ảnh gốc

Sáng 12/6/2019: Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và họp tại hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày tạo: 12/06/2019 09:23:09 SA

Các thành viên ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu.

Dung lượng: 497,53kB

Tải ảnh gốc

Sáng 12/6/2019: Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và họp tại hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày tạo: 12/06/2019 09:23:09 SA

Các Đại biểu Quốc hội lắng nghe.

Dung lượng: 460,77kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất