Chiều ngày 07/6/2019: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.


Tên album
Chiều ngày 07/6/2019: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
Ngày tạo
07/06/2019 2:38:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ngày tạo: 07/06/2019 02:40:10 CH

Đại biểu Bố Thị Xuân Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận phát biểu.

Dung lượng: 362,03kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ngày tạo: 07/06/2019 02:40:10 CH

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận phát biểu.

Dung lượng: 335,73kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ngày tạo: 07/06/2019 02:40:10 CH

Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa phát biểu.

Dung lượng: 368,70kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ngày tạo: 07/06/2019 02:40:10 CH

Toàn cảnh phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 540,47kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ngày tạo: 07/06/2019 03:21:34 CH

Đại biểu Lưu Đức Long, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Dung lượng: 362,48kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ngày tạo: 07/06/2019 03:21:34 CH

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu phát biểu.

Dung lượng: 359,99kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất