Sáng 13/6/2019: Hình ảnh bên lề phiên họp sáng


Tên album
Sáng 13/6/2019: Hình ảnh bên lề phiên họp sáng
Nội dung mô tả
Sáng 13/62019: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).
Ngày tạo
13/06/2019 1:50:48 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Ngày tạo: 13/06/2019 01:52:57 CH

Các Đại biểu trao đổi bên lề phiên họp sáng

Dung lượng: 373,30kB

Tải ảnh gốc

Sáng 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Ngày tạo: 13/06/2019 01:52:57 CH

Các Đại biểu trao đổi bên lề phiên họp sáng

Dung lượng: 420,94kB

Tải ảnh gốc

Sáng 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Ngày tạo: 13/06/2019 01:52:57 CH

Các Đại biểu trao đổi bên lề phiên họp sáng

Dung lượng: 364,17kB

Tải ảnh gốc

Sáng 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Ngày tạo: 13/06/2019 01:52:57 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp sáng

Dung lượng: 325,12kB

Tải ảnh gốc

Sáng 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Ngày tạo: 13/06/2019 01:52:57 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp sáng

Dung lượng: 414,18kB

Tải ảnh gốc

Sáng 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Ngày tạo: 13/06/2019 01:52:57 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp sáng

Dung lượng: 372,33kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất