Chiều 21/5: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 21/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Chiều 21/5: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 21/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Chiều 21/5, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển về Luật Kiến Trúc.
Ngày tạo
21/05/2019 4:30:43 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 21/5: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 21/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 21/05/2019 04:33:32 CH

Các đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều

Dung lượng: 705,43kB

Tải ảnh gốc

Chiều 21/5: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 21/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 21/05/2019 04:33:32 CH

Các đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều

Dung lượng: 911,65kB

Tải ảnh gốc

Chiều 21/5: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 21/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 21/05/2019 04:33:32 CH

Các đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều

Dung lượng: 734,18kB

Tải ảnh gốc

Chiều 21/5: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 21/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 21/05/2019 04:33:32 CH

Các đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều

Dung lượng: 893,32kB

Tải ảnh gốc

Chiều 21/5: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 21/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 21/05/2019 04:33:32 CH

Các đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều

Dung lượng: 770,71kB

Tải ảnh gốc

Chiều 21/5: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 21/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 21/05/2019 04:33:32 CH

Các đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều

Dung lượng: 823,30kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất