Chiều 12/6/2019: Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và họp về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).


Tên album
Chiều 12/6/2019: Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và họp về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Chiều 12/6/2019: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và họp về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Ngày tạo
12/06/2019 2:09:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 12/6/2019: Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và họp về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Ngày tạo: 12/06/2019 03:17:10 CH

Các Đại biểu bấm nút.

Dung lượng: 520,28kB

Tải ảnh gốc

Chiều 12/6/2019: Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và họp về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Ngày tạo: 12/06/2019 03:17:10 CH

Đại biểu Cao Đình Thưởng, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tranh luận

Dung lượng: 379,29kB

Tải ảnh gốc

Chiều 12/6/2019: Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và họp về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Ngày tạo: 12/06/2019 03:17:10 CH

Công bố kết quả kiểm phiếu.

Dung lượng: 664,22kB

Tải ảnh gốc

Chiều 12/6/2019: Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và họp về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Ngày tạo: 12/06/2019 03:17:10 CH

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều.

Dung lượng: 613,63kB

Tải ảnh gốc

Chiều 12/6/2019: Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và họp về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Ngày tạo: 12/06/2019 03:17:10 CH

Kết quả kiểm phiếu.

Dung lượng: 638,34kB

Tải ảnh gốc

Chiều 12/6/2019: Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và họp về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Ngày tạo: 12/06/2019 03:17:10 CH

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang phát biểu.

Dung lượng: 397,99kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất