Sáng 06/6/2019: Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.


Tên album
Sáng 06/6/2019: Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Nội dung mô tả
Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Ngày tạo
06/06/2019 10:48:52 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày tạo: 06/06/2019 11:01:48 SA

Đại biểu Bùi Thị Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chất vấn.

Dung lượng: 366,53kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày tạo: 06/06/2019 11:01:48 SA

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn sáng.

Dung lượng: 458,22kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày tạo: 06/06/2019 11:01:48 SA

Đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai chất vấn.

Dung lượng: 406,88kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày tạo: 06/06/2019 11:01:48 SA

Đại biểu Hoàng Văn Liên, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long chất vấn.

Dung lượng: 357,88kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày tạo: 06/06/2019 11:01:48 SA

Đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội chất vấn.

Dung lượng: 392,44kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày tạo: 06/06/2019 11:01:48 SA

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội chất vấn.

Dung lượng: 370,65kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất