Chiều 13/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều


Tên album
Chiều 13/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều
Nội dung mô tả
Chiều 13/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).
Ngày tạo
13/06/2019 4:00:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Ngày tạo: 13/06/2019 04:07:12 CH

Các Đại biểu trao đổi bên lề phiên họp chiều

Dung lượng: 458,96kB

Tải ảnh gốc

Chiều 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Ngày tạo: 13/06/2019 04:07:12 CH

Các Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ bên lề phiên họp chiều

Dung lượng: 514,70kB

Tải ảnh gốc

Chiều 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Ngày tạo: 13/06/2019 04:07:12 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều

Dung lượng: 515,02kB

Tải ảnh gốc

Chiều 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Ngày tạo: 13/06/2019 04:07:12 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều

Dung lượng: 438,34kB

Tải ảnh gốc

Chiều 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Ngày tạo: 13/06/2019 04:07:12 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều

Dung lượng: 561,28kB

Tải ảnh gốc

Chiều 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Ngày tạo: 13/06/2019 04:07:12 CH

Đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều

Dung lượng: 388,24kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất