Sáng ngày 6/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trường Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh


Tên album
Sáng ngày 6/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trường Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh
Nội dung mô tả
Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Ngày tạo
06/06/2019 1:49:05 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày tạo: 06/06/2019 01:55:12 CH

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên chất vấn sáng.

Dung lượng: 355,37kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày tạo: 06/06/2019 01:55:12 CH

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên chất vấn sáng.

Dung lượng: 284,31kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày tạo: 06/06/2019 01:55:12 CH

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên chất vấn sáng.

Dung lượng: 501,40kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày tạo: 06/06/2019 01:55:12 CH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại biểu Quốc hội bên lề phiên chất vấn sáng.

Dung lượng: 437,93kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày tạo: 06/06/2019 01:55:12 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí.

Dung lượng: 394,71kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngày tạo: 06/06/2019 01:55:12 CH

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên chất vấn sáng.

Dung lượng: 450,79kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất