Chiều ngày 17/5/2019: Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV


Tên album
Chiều ngày 17/5/2019: Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Chiều ngày 17/5/2019, tại Trung tâm Báo chí- Nhà Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.
Ngày tạo
17/05/2019 4:32:48 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 17/05/2019 04:37:46 CH

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng

Dung lượng: 527,70kB

Tải ảnh gốc

Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 17/05/2019 04:37:46 CH

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng

Dung lượng: 416,54kB

Tải ảnh gốc

Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 17/05/2019 04:37:46 CH

Dung lượng: 375,13kB

Tải ảnh gốc

Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 17/05/2019 04:37:46 CH

Toàn cảnh cuộc họp báo

Dung lượng: 444,88kB

Tải ảnh gốc

Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 17/05/2019 04:37:46 CH

Toàn cảnh cuộc họp báo

Dung lượng: 461,93kB

Tải ảnh gốc

Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 17/05/2019 04:37:46 CH

Toàn cảnh cuộc họp báo

Dung lượng: 444,01kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất