Sáng ngày 30/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.


Tên album
Sáng ngày 30/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.
Nội dung mô tả
Sáng ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.
Ngày tạo
30/05/2019 1:57:43 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 02:02:08 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các Đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 387,98kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 02:02:08 CH

Các Đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 393,06kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 02:02:08 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 392,09kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 02:02:08 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các Đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 394,76kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 02:02:08 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 332,16kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 02:02:08 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 375,00kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất