Sáng 03/6/2019: Quốc hội họp tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.


Tên album
Sáng 03/6/2019: Quốc hội họp tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
Nội dung mô tả
Sáng 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
Ngày tạo
03/06/2019 8:57:22 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Nguyễn Thanh Xuân, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ (2) copy

Ngày tạo: 03/06/2019 09:18:27 SA

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ phát biểu.

Dung lượng: 382,53kB

Tải ảnh gốc

Sáng 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày tạo: 03/06/2019 09:18:27 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp sáng.

Dung lượng: 447,57kB

Tải ảnh gốc

Sáng 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày tạo: 03/06/2019 09:18:27 SA

Đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum phát biểu.

Dung lượng: 329,97kB

Tải ảnh gốc

Sáng 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày tạo: 03/06/2019 09:18:27 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Dung lượng: 520,41kB

Tải ảnh gốc

Sáng 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày tạo: 03/06/2019 09:18:27 SA

Toàn cảnh phiên họp sáng.

Dung lượng: 577,32kB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Ngày tạo: 03/06/2019 09:18:27 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Dung lượng: 249,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất