Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.


Tên album
Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 28/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Ngày tạo
28/05/2019 4:21:29 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày tạo: 28/05/2019 04:25:28 CH

Đại biểu Nguyễn Văn Được, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu tại phiên họp Tổ 1.

Dung lượng: 409,81kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày tạo: 28/05/2019 04:25:28 CH

Toàn cảnh phiên họp Tổ 1.

Dung lượng: 555,38kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày tạo: 28/05/2019 04:25:28 CH

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Dung lượng: 459,00kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày tạo: 28/05/2019 04:25:28 CH

Đại biểu Nguyễn Văn Quyền, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Dung lượng: 412,10kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày tạo: 28/05/2019 04:25:28 CH

Đại biểu Nguyễn Văn Quyền, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Dung lượng: 377,64kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày tạo: 28/05/2019 04:25:28 CH

Toàn cảnh phiên họp Tổ 3.

Dung lượng: 433,27kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất