Ngày 27/5/2019: Quốc hội họp ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018


Tên album
Ngày 27/5/2019: Quốc hội họp ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018
Nội dung mô tả
Ngày 27/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.
Ngày tạo
27/05/2019 8:39:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 27/5/2019: Quốc hội họp ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Ngày tạo: 27/05/2019 08:43:18 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Dung lượng: 324,13kB

Tải ảnh gốc

Sáng 27/5/2019: Quốc hội họp ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Ngày tạo: 27/05/2019 08:43:18 SA

Các Đại biểu Quốc hội lắng nghe.

Dung lượng: 408,19kB

Tải ảnh gốc

Sáng 27/5/2019: Quốc hội họp ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Ngày tạo: 27/05/2019 08:43:18 SA

Các Đại biểu Quốc hội lắng nghe.

Dung lượng: 429,21kB

Tải ảnh gốc

Sáng 27/5/2019: Quốc hội họp ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Ngày tạo: 27/05/2019 08:43:18 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp sáng.

Dung lượng: 413,16kB

Tải ảnh gốc

Sáng 27/5/2019: Quốc hội họp ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Ngày tạo: 27/05/2019 08:43:18 SA

Toàn cảnh phiên họp hội trường sáng.

Dung lượng: 587,52kB

Tải ảnh gốc

Sáng 27/5/2019: Quốc hội họp ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Ngày tạo: 27/05/2019 10:11:58 SA

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Dung lượng: 306,05kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất