Sáng ngày 28/5/2019: Hình ảnh bên lề phiên thảo luận sáng 28/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.


Tên album
Sáng ngày 28/5/2019: Hình ảnh bên lề phiên thảo luận sáng 28/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.
Nội dung mô tả
Sáng ngày 28/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).
Ngày tạo
28/05/2019 2:06:51 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/05/2019 02:09:12 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 386,01kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/05/2019 02:09:12 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 417,40kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/05/2019 02:09:12 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 379,57kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/05/2019 02:09:12 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 376,38kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/05/2019 02:09:12 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 491,76kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/05/2019 02:09:12 CH

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Dung lượng: 438,73kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất