Chiều ngày 04/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà


Tên album
Chiều ngày 04/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà
Nội dung mô tả
Chiều ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.
Ngày tạo
04/06/2019 3:17:35 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Ngày tạo: 04/06/2019 03:21:36 CH

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn.

Dung lượng: 365,67kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Ngày tạo: 04/06/2019 03:21:36 CH

Đại biểu Lý Tiết Hạnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định chất vấn.

Dung lượng: 397,31kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Ngày tạo: 04/06/2019 03:21:36 CH

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn.

Dung lượng: 545,32kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Ngày tạo: 04/06/2019 03:21:36 CH

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn.

Dung lượng: 582,93kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Ngày tạo: 04/06/2019 03:21:36 CH

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn.

Dung lượng: 443,48kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Ngày tạo: 04/06/2019 03:57:54 CH

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương chất vấn.

Dung lượng: 385,81kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất