Chiều 10/6: Quốc hội họp về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.


Tên album
Chiều 10/6: Quốc hội họp về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Nội dung mô tả
Chiều 10/6: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Ngày tạo
10/06/2019 2:59:10 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 10/6: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày tạo: 10/06/2019 03:30:44 CH

Đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Dung lượng: 366,96kB

Tải ảnh gốc

Chiều 10/6: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày tạo: 10/06/2019 03:30:44 CH

Đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Dung lượng: 368,42kB

Tải ảnh gốc

Chiều 10/6: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày tạo: 10/06/2019 03:30:44 CH

Đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Dung lượng: 361,27kB

Tải ảnh gốc

Chiều 10/6: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày tạo: 10/06/2019 03:30:44 CH

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Dung lượng: 423,60kB

Tải ảnh gốc

Chiều 10/6: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày tạo: 10/06/2019 03:30:44 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Dung lượng: 219,59kB

Tải ảnh gốc

Chiều 10/6: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày tạo: 10/06/2019 03:30:44 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Dung lượng: 442,63kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất