Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.


Tên album
Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 23/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.
Ngày tạo
23/05/2019 2:07:03 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Ngày tạo: 23/05/2019 02:20:25 CH

Toàn cảnh phiên họp chiều 23/5.

Dung lượng: 521,34kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Ngày tạo: 23/05/2019 02:20:25 CH

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Dung lượng: 410,06kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Ngày tạo: 23/05/2019 02:20:25 CH

Các đại biểu lắng nghe.

Dung lượng: 383,41kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Ngày tạo: 23/05/2019 02:43:51 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Dung lượng: 338,09kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Ngày tạo: 23/05/2019 02:43:51 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Dung lượng: 538,52kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Ngày tạo: 23/05/2019 02:43:51 CH

Toàn cảnh phiên họp chiều 23/5.

Dung lượng: 561,69kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất