Sáng ngày 29/5/2019: Quốc hội họp Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.


Tên album
Sáng ngày 29/5/2019: Quốc hội họp Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
Nội dung mô tả
Sáng ngày 29/5/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
Ngày tạo
29/05/2019 2:29:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng ngày 29/5/2019: Quốc hội họp Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày tạo: 29/05/2019 02:37:38 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn họp Tổ.

Dung lượng: 384,62kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 29/5/2019: Quốc hội họp Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày tạo: 29/05/2019 02:37:38 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận họp Tổ.

Dung lượng: 359,03kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 29/5/2019: Quốc hội họp Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày tạo: 29/05/2019 02:37:38 CH

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại phiên họp Tổ 3

Dung lượng: 308,80kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 29/5/2019: Quốc hội họp Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày tạo: 29/05/2019 02:37:38 CH

Đại biểu Phan Viết Lượng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận tại phiên họp Tổ 3.

Dung lượng: 365,82kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 29/5/2019: Quốc hội họp Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày tạo: 29/05/2019 02:37:38 CH

Toàn cảnh phiên họp Tổ 3.

Dung lượng: 398,97kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 29/5/2019: Quốc hội họp Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày tạo: 29/05/2019 02:37:38 CH

Đại biểu Trịnh Ngọc Phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh phát biểu tại phiên họp Tổ 5.

Dung lượng: 351,66kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất