Chiều ngày 30/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về ; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.


Tên album
Chiều ngày 30/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về ; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.
Ngày tạo
30/05/2019 3:23:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 03:28:57 CH

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu.

Dung lượng: 400,33kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 03:28:57 CH

Đại biểu Hà Thị Lan, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang phát biểu.

Dung lượng: 442,36kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 03:28:57 CH

Đại biểu Hoàng Văn Hùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu.

Dung lượng: 326,92kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 03:28:57 CH

Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long phát biểu.

Dung lượng: 421,01kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 03:28:57 CH

Toàn cảnh phiên thảo luận chiều.

Dung lượng: 643,40kB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Ngày tạo: 30/05/2019 03:28:57 CH

Đại biểu Trần Quang Chiểu, Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định phát biểu.

Dung lượng: 340,80kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất