Sáng 21/5/2019: Hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Giáo dục (sửa đổi)


Tên album
Sáng 21/5/2019: Hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Giáo dục (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Sáng ngày 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).
Ngày tạo
21/05/2019 10:48:12 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng ngày 21/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ngày tạo: 21/05/2019 10:55:33 SA

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí.

Dung lượng: 784,46kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 21/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ngày tạo: 21/05/2019 10:55:33 SA

Đại biểu Quốc hội trao đổi với báo chí.

Dung lượng: 801,72kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 21/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ngày tạo: 21/05/2019 10:55:33 SA

Đại biểu Quốc hội trao đổi với báo chí.

Dung lượng: 853,47kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 21/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ngày tạo: 21/05/2019 10:55:33 SA

Đại biểu Quốc hội trao đổi với báo chí.

Dung lượng: 715,77kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 21/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ngày tạo: 21/05/2019 10:55:33 SA

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí.

Dung lượng: 801,39kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 21/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ngày tạo: 21/05/2019 10:55:33 SA

Đại biểu Quốc hội trả lời báo chí.

Dung lượng: 806,77kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất