Chiều 15/5/2024: Bế mạc Phiên họp thứ 33 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 15/5/2024: Bế mạc Phiên họp thứ 33 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/05/2024 5:20:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 33 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 15/05/2024 05:25:30 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 33 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 15/05/2024 05:20:35 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 33 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 15/05/2024 05:20:35 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 33 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 15/05/2024 05:20:35 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 33 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 15/05/2024 05:20:35 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 33 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 15/05/2024 05:20:35 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất