Sáng ngày 21/02/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Liên bang Nga do Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Sáng ngày 21/02/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Liên bang Nga do Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/02/2017 10:23:10 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Liên bang Nga do Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/02/2017 11:03:21 SA

Dung lượng: 880,62kB

Tải ảnh gốc

Hội đàm giữa hai Đoàn QH Việt Nam và Thượng viện Liên bang Nga.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/02/2017 11:03:21 SA

Dung lượng: 740,58kB

Tải ảnh gốc

Hội đàm giữa hai Đoàn QH Việt Nam và Thượng viện Liên bang Nga.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/02/2017 11:03:21 SA

Dung lượng: 763,02kB

Tải ảnh gốc

Hội đàm giữa hai Đoàn QH Việt Nam và Thượng viện Liên bang Nga.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/02/2017 11:03:21 SA

Dung lượng: 747,42kB

Tải ảnh gốc

Hội đàm giữa hai Đoàn QH Việt Nam và Thượng viện Liên bang Nga.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/02/2017 11:03:21 SA

Dung lượng: 813,01kB

Tải ảnh gốc

Hội đàm giữa hai Đoàn QH Việt Nam và Thượng viện Liên bang Nga.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/02/2017 11:03:21 SA

Dung lượng: 704,22kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất