Sáng 11/6/2024: UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.


Tên album
Sáng 11/6/2024: UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Nội dung mô tả
Sáng 11/6/2024: UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Ngày tạo
11/06/2024 8:42:55 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 11/6/2024: UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngày tạo: 11/06/2024 08:43:16 SA

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Sáng 11/6/2024: UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngày tạo: 11/06/2024 08:43:16 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Dung lượng: 745,64kB

Tải ảnh gốc

Sáng 11/6/2024: UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngày tạo: 11/06/2024 08:43:16 SA

Dung lượng: 751,44kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngày tạo: 11/06/2024 08:56:06 SA

Dung lượng: 803,87kB

Tải ảnh gốc

Sáng 11/6/2024: UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngày tạo: 11/06/2024 09:00:45 SA

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Sáng 11/6/2024: UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngày tạo: 11/06/2024 09:00:45 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Dung lượng: 886,73kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất