Sáng ngày 22/8/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu cán bộ hưu trí Tỉnh Trà Vinh.


Tên album
Sáng ngày 22/8/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu cán bộ hưu trí Tỉnh Trà Vinh.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/08/2016 10:55:41 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu cán bộ hưu trí Tỉnh Trà Vinh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/08/2016 10:59:20 SA

Dung lượng: 1,27MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu cán bộ hưu trí Tỉnh Trà Vinh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/08/2016 10:59:20 SA

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu cán bộ hưu trí Tỉnh Trà Vinh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/08/2016 10:59:20 SA

Dung lượng: 2,73MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu cán bộ hưu trí Tỉnh Trà Vinh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/08/2016 10:59:20 SA

Dung lượng: 908,42kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu cán bộ hưu trí Tỉnh Trà Vinh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/08/2016 10:59:20 SA

Dung lượng: 699,15kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu cán bộ hưu trí Tỉnh Trà Vinh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/08/2016 10:59:20 SA

Dung lượng: 2,32MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất