Chiều ngày 02/02/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sú Cộng hòa Ấn Độ Preeti Saran.


Tên album
Chiều ngày 02/02/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sú Cộng hòa Ấn Độ Preeti Saran.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/02/2016 6:36:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sú Cộng hòa Ấn Độ Preeti Saran.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/02/2016 06:37:37 CH

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sú Cộng hòa Ấn Độ Preeti Saran.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/02/2016 06:37:37 CH

Dung lượng: 4,60MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sú Cộng hòa Ấn Độ Preeti Saran.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/02/2016 06:37:37 CH

Dung lượng: 2,49MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất