Sáng 31/12/2015,Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Hà Giang các nhiệm kỳ.


Tên album
Sáng 31/12/2015,Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Hà Giang các nhiệm kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/12/2015 12:46:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Hà Giang các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 31/12/2015 12:58:55 CH

Dung lượng: 2,06MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Hà Giang các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 31/12/2015 12:58:55 CH

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Hà Giang các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 31/12/2015 12:58:55 CH

Dung lượng: 4,64MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Hà Giang các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 31/12/2015 12:58:55 CH

Dung lượng: 1,27MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Hà Giang các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 31/12/2015 12:58:55 CH

Dung lượng: 659,45kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tặng quà các Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Hà Giang các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 31/12/2015 12:58:55 CH

Dung lượng: 3,12MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất