Sáng 16/12/2015 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng Hội đàm với Đoàn Thượng Viện CamPuChia do Ngài Samdech Vibolsena pheakdei SAYCHHUM Chủ tịch Thượng Viện làm Trưởng đoàn.


Tên album
Sáng 16/12/2015 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng Hội đàm với Đoàn Thượng Viện CamPuChia do Ngài Samdech Vibolsena pheakdei SAYCHHUM Chủ tịch Thượng Viện làm Trưởng đoàn.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/12/2015 8:07:22 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng Hội đàm với Đoàn Thượng Viện CamPuChia do Ngài Samdech Vibolsena pheakdei SAYCHHUM Chủ tịch Thượng Viện làm Trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/12/2015 10:14:39 SA

.

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng Hội đàm với Đoàn Thượng Viện CamPuChia do Ngài Samdech Vibolsena pheakdei SAYCHHUM Chủ tịch Thượng Viện làm Trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/12/2015 10:14:39 SA

Dung lượng: 5,73MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng Hội đàm với Đoàn Thượng Viện CamPuChia do Ngài Samdech Vibolsena pheakdei SAYCHHUM Chủ tịch Thượng Viện làm Trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/12/2015 10:14:39 SA

Dung lượng: 4,04MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng Hội đàm với Đoàn Thượng Viện CamPuChia do Ngài Samdech Vibolsena pheakdei SAYCHHUM Chủ tịch Thượng Viện làm Trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/12/2015 10:14:39 SA

Dung lượng: 4,47MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng Hội đàm với Đoàn Thượng Viện CamPuChia do Ngài Samdech Vibolsena pheakdei SAYCHHUM Chủ tịch Thượng Viện làm Trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/12/2015 10:14:39 SA

Dung lượng: 3,97MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng Hội đàm với Đoàn Thượng Viện CamPuChia do Ngài Samdech Vibolsena pheakdei SAYCHHUM Chủ tịch Thượng Viện làm Trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/12/2015 10:14:39 SA

Dung lượng: 6,84MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất