Chiều 14/12/2015 Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Ngài A.VOLKOV,Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga thăm Việt Nam.


Tên album
Chiều 14/12/2015 Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Ngài A.VOLKOV,Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga thăm Việt Nam.
Nội dung mô tả
Chiều 14/12/2015 Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Ngài A.VOLKOV,Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga thăm Việt Nam.
Ngày tạo
14/12/2015 7:26:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Ngài A.VOLKOV,Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga thăm Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 14/12/2015 08:43:22 CH

Dung lượng: 2,53MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Ngài A.VOLKOV,Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga thăm Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 14/12/2015 08:43:22 CH

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Ngài A.VOLKOV,Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga thăm Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 14/12/2015 08:43:22 CH

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Ngài A.VOLKOV,Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga thăm Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 14/12/2015 08:43:22 CH

Dung lượng: 4,06MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Ngài A.VOLKOV,Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga thăm Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 14/12/2015 08:43:22 CH

Dung lượng: 3,08MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Ngài A.VOLKOV,Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga thăm Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 14/12/2015 08:43:22 CH

Dung lượng: 3,70MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất