Chiều ngày 02/12/2015. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Tuyên Quang (Từ khóa V đến Khóa XIII)


Tên album
Chiều ngày 02/12/2015. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Tuyên Quang (Từ khóa V đến Khóa XIII)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/12/2015 4:47:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiện VPQH Phạm Đình Toản gới thiệu ĐB,khách mời.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/12/2015 05:21:19 CH

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Trưởng Đoàn ĐBQH Tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Sáng Vang giới thiệu thành phần Đoàn..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/12/2015 05:21:19 CH

Dung lượng: 2,01MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chào mừng ĐBQH các Khóa Tỉnh Tuyên Quang.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/12/2015 05:21:19 CH

Dung lượng: 3,54MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chào mừng ĐBQH các Khóa Tỉnh Tuyên Quang.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/12/2015 05:21:19 CH

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chào mừng ĐBQH các Khóa Tỉnh Tuyên Quang.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/12/2015 05:21:19 CH

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chào mừng ĐBQH các Khóa Tỉnh Tuyên Quang.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/12/2015 05:21:19 CH

Dung lượng: 3,76MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất