Sáng 14/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc các khóa


Tên album
Sáng 14/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc các khóa
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/11/2015 12:02:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đồng chí Hồ Thị Thủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIII giới thiệu thành phần đoàn, chương trình hoạt động của Đoàn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2015 12:08:46 CH

Dung lượng: 4,60MB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Hồ Thị Thủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIII giới thiệu thành phần đoàn, chương trình hoạt động của Đoàn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2015 12:08:46 CH

Dung lượng: 4,60MB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Hồ Thị Thủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIII giới thiệu thành phần đoàn, chương trình hoạt động của Đoàn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2015 12:08:46 CH

Dung lượng: 3,99MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc các khóa. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2015 12:08:46 CH

Dung lượng: 3,18MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc các khóa. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2015 12:08:46 CH

Dung lượng: 2,03MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc các khóa. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2015 12:08:46 CH

Dung lượng: 2,04MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất