Sáng ngày 10/11/2015,Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai qua các nhiệm kỳ.


Tên album
Sáng ngày 10/11/2015,Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai qua các nhiệm kỳ.
Nội dung mô tả
Sáng ngày 10/11/2015,Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai qua các nhiệm kỳ.
Ngày tạo
10/11/2015 6:32:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai qua các nhiệm kỳ..Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 06:34:34 CH

Dung lượng: 2,05MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai qua các nhiệm kỳ..Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 06:34:34 CH

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai qua các nhiệm kỳ..Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 06:34:34 CH

Dung lượng: 2,24MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai qua các nhiệm kỳ..Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 06:34:34 CH

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai qua các nhiệm kỳ..Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 06:34:34 CH

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai qua các nhiệm kỳ..Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 06:34:34 CH

Dung lượng: 2,57MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất