Sáng 17/8/2015,Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Vị sứ đồ Giáo hội Ông JEFFREY R.HOLLAND


Tên album
Sáng 17/8/2015,Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Vị sứ đồ Giáo hội Ông JEFFREY R.HOLLAND
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/08/2015 1:56:31 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Vị sứ đồ Giáo hội Ông JEFFREY R.HOLLAND.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/08/2015 02:01:33 CH

Dung lượng: 2,24MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Vị sứ đồ Giáo hội Ông JEFFREY R.HOLLAND.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/08/2015 02:01:33 CH

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Toan cảnh.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/08/2015 02:01:33 CH

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Vị sứ đồ Giáo hội Ông JEFFREY R.HOLLAND.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/08/2015 02:01:33 CH

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Vị sứ đồ Giáo hội Ông JEFFREY R.HOLLAND.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/08/2015 02:01:33 CH

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Tòng Thị Phóng chụp ảnh kỷ niệm với Vị sứ đồ Giáo hội Ông JEFFREY R.HOLLAND.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/08/2015 02:01:33 CH

Dung lượng: 1,86MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất