Chiều 10/8/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid


Tên album
Chiều 10/8/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/08/2015 8:01:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh buổi gặp mặt của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/08/2015 08:08:44 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/08/2015 08:08:44 CH

Dung lượng: 2,63MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/08/2015 08:08:44 CH

Dung lượng: 2,77MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/08/2015 08:08:44 CH

Dung lượng: 2,06MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/08/2015 08:08:44 CH

Dung lượng: 3,08MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/08/2015 08:08:44 CH

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất