Sáng 24/7/2015,Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Quảng Nam


Tên album
Sáng 24/7/2015,Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Quảng Nam
Nội dung mô tả
Sáng 24/7/2015,Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Quảng Nam
Ngày tạo
24/07/2015 1:01:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Quảng Nam.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2015 02:02:10 CH

Dung lượng: 1,84MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Quảng Nam.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2015 02:02:10 CH

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Quảng Nam.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2015 02:02:10 CH

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Quảng Nam.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2015 02:02:10 CH

Dung lượng: 2,33MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tặng quà cho đại diện các đai biểu trong Đoàn.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2015 02:02:10 CH

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tặng quà cho đại diện các đai biểu trong Đoàn.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu chụp ảnh Kỷ niệm với Đoàn đai biểu đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Quảng Nam.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2015 02:02:10 CH

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất