Chiều 18/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken


Tên album
Chiều 18/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken
Nội dung mô tả
Chiều 18/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken
Ngày tạo
18/05/2015 7:51:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/05/2015 07:52:40 CH

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/05/2015 07:52:40 CH

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/05/2015 07:52:40 CH

Dung lượng: 374,66kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/05/2015 07:52:40 CH

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/05/2015 07:52:40 CH

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/05/2015 07:52:40 CH

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất