Chiều 23/4, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu "Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam", do ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam


Tên album
Chiều 23/4, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu "Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam", do ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam
Nội dung mô tả
Chiều 23/4, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu "Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam", do ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam
Ngày tạo
23/04/2015 6:57:29 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu "Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam", do ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/04/2015 07:20:45 CH

Dung lượng: 897,75kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu "Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam", do ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/04/2015 07:20:45 CH

Dung lượng: 808,65kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu "Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam", do ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/04/2015 07:20:45 CH

Dung lượng: 903,24kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu "Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam", do ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/04/2015 07:20:45 CH

Dung lượng: 939,89kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu "Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam", do ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/04/2015 07:20:45 CH

Dung lượng: 988,33kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp Đoàn. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/04/2015 07:20:45 CH

Dung lượng: 786,75kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất