Chiều 17/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy Bà Ê-Na Xôn-Béc


Tên album
Chiều 17/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy Bà Ê-Na Xôn-Béc
Nội dung mô tả
Chiều 17/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy Bà Ê-Na Xôn-Béc
Ngày tạo
17/04/2015 6:50:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy Bà Ê-Na Xôn-Béc.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/04/2015 07:00:16 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy Bà Ê-Na Xôn-Béc.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Dung lượng: 790,22kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy Bà Ê-Na Xôn-Béc.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/04/2015 07:00:16 CH

Dung lượng: 799,87kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy Bà Ê-Na Xôn-Béc.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/04/2015 07:00:16 CH

Dung lượng: 860,65kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy Bà Ê-Na Xôn-Béc.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/04/2015 07:00:16 CH

Dung lượng: 924,59kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy Bà Ê-Na Xôn-Béc.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/04/2015 07:00:16 CH

Dung lượng: 850,42kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy Bà Ê-Na Xôn-Béc.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/04/2015 07:00:16 CH

Dung lượng: 806,14kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất