Sáng 16/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Quốc hội


Tên album
Sáng 16/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng 16/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dự và chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Quốc hội
Ngày tạo
19/01/2015 9:48:33 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo Quốc hội và toàn thể các cán bộ, viên chức, công chức Văn phòng Quốc hội tham dự hội nghị. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/01/2015 10:34:11 SA

Dung lượng: 2,35MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/01/2015 10:34:11 SA

Dung lượng: 2,75MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/01/2015 10:34:11 SA

Dung lượng: 2,31MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/01/2015 10:34:11 SA

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/01/2015 10:34:11 SA

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/01/2015 10:34:11 SA

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất