Chiều 28/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp thân mật Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong


Tên album
Chiều 28/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp thân mật Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong
Nội dung mô tả
Chiều 28/11/2014, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong
Ngày tạo
01/12/2014 8:50:23 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong. Ảnh: Vụ Thông tin - VPQH

Ngày tạo: 01/12/2014 08:53:06 SA

Dung lượng: 2,61MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong. Ảnh: Vụ Thông tin - VPQH

Ngày tạo: 01/12/2014 08:53:06 SA

Dung lượng: 3,06MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong. Ảnh: Vụ Thông tin - VPQH

Ngày tạo: 01/12/2014 08:55:58 SA

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong. Ảnh: Vụ Thông tin - VPQH

Ngày tạo: 01/12/2014 08:53:06 SA

Dung lượng: 3,52MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong. Ảnh: Vụ Thông tin - VPQH

Ngày tạo: 01/12/2014 08:53:06 SA

Dung lượng: 2,32MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất