Chiều 30/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hiệp hội Điện toán quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ASOCIO) và lãnh đạo một số doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn trong khu vực


Tên album
Chiều 30/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hiệp hội Điện toán quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ASOCIO) và lãnh đạo một số doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn trong khu vực
Nội dung mô tả
Chiều 30/10/2014, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật các đại biểu tham dự Diễn đàn Cấp cao công nghệ thông tin Việt Nam-ASOCIO 2014 (Vietnam ASOCIO ICT Summit 2014)
Ngày tạo
05/11/2014 3:45:31 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hiệp hội Điện toán quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ASOCIO) và lãnh đạo một số doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn trong khu vực. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 05/11/2014 03:46:34 CH

Dung lượng: 2,31MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc hội đàm với đoàn Hiệp hội Điện toán quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ASOCIO) và lãnh đạo một số doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn trong khu vực. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 05/11/2014 03:46:34 CH

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc hội đàm với đoàn Hiệp hội Điện toán quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ASOCIO) và lãnh đạo một số doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn trong khu vực. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 05/11/2014 03:46:34 CH

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hiệp hội Điện toán quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ASOCIO) và lãnh đạo một số doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn trong khu vực. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 05/11/2014 03:51:59 CH

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hiệp hội Điện toán quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ASOCIO) và lãnh đạo một số doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn trong khu vực. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 05/11/2014 03:46:34 CH

Dung lượng: 2,91MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hiệp hội Điện toán quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ASOCIO) và lãnh đạo một số doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn trong khu vực. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 05/11/2014 03:46:34 CH

Dung lượng: 2,17MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất