Ngày 4/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giáo sư Keizo Takemi, Thượng Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam


Tên album
Ngày 4/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giáo sư Keizo Takemi, Thượng Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày 4/3/2014, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp giáo sư Keizo Takemi, Thượng Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
29/07/2014 10:36:59 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giáo sư Keizo Takemi, Thượng Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2014 10:37:55 SA

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giáo sư Keizo Takemi, Thượng Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2014 10:37:55 SA

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giáo sư Keizo Takemi, Thượng Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2014 10:37:55 SA

Dung lượng: 2,09MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giáo sư Keizo Takemi, Thượng Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2014 10:37:55 SA

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất