Sáng 28/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài Toshihiro Nikai, Chủ tịch Uỷ ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản


Tên album
Sáng 28/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài Toshihiro Nikai, Chủ tịch Uỷ ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản
Nội dung mô tả
Sáng 28/7/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài Toshihiro Nikai, Chủ tịch Uỷ ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản
Ngày tạo
28/07/2014 2:30:49 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài Toshihiro Nikai, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:31:21 CH

Dung lượng: 3,82MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài Toshihiro Nikai, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:31:21 CH

Dung lượng: 3,88MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài Toshihiro Nikai, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:31:21 CH

Dung lượng: 2,50MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất