Chiều 2/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn Nhóm Nghị Sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam


Tên album
Chiều 2/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn Nhóm Nghị Sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam
Nội dung mô tả
Chiều ngày 2/6/2014, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã tiếp Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Pháp -Việt của Hạ viện Pháp do ngài Pascal Deguilhem, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại nước ta
Ngày tạo
28/07/2014 9:40:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp ngài Pascal Deguilhem, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Pháp -Việt của Hạ viện Pháp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 09:41:54 SA

Dung lượng: 2,46MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp ngài Pascal Deguilhem, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Pháp -Việt của Hạ viện Pháp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 09:41:54 SA

Dung lượng: 3,28MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp ngài Pascal Deguilhem, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Pháp -Việt của Hạ viện Pháp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 09:41:54 SA

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp ngài Pascal Deguilhem, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Pháp -Việt của Hạ viện Pháp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 09:41:54 SA

Dung lượng: 2,83MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp ngài Pascal Deguilhem, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Pháp -Việt của Hạ viện Pháp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 09:41:54 SA

Dung lượng: 2,85MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp ngài Pascal Deguilhem, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Pháp -Việt của Hạ viện Pháp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 09:41:54 SA

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất