Sáng 19/11/2019: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư


Tên album
Sáng 19/11/2019: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/11/2019 9:37:52 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 19/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 19/11/2019 09:47:58 SA

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 310,53kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 19/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 19/11/2019 09:47:58 SA

Đại biểu Hà Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 278,84kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 19/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 19/11/2019 09:47:58 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 591,51kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 19/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 19/11/2019 09:47:58 SA

Đại biểu Phạm Văn Tuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 266,29kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 19/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 19/11/2019 09:47:58 SA

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 407,22kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 19/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 19/11/2019 09:47:58 SA

Đại biểu Trần Văn Lâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 324,99kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất