Sáng 17/7/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp -Việt


Tên album
Sáng 17/7/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp -Việt
Nội dung mô tả
Sáng ngày 17/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi tiếp Bà Stéphanie Đỗ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp -Việt của Quốc hội Pháp nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
17/07/2019 4:15:16 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp -Việt

Ngày tạo: 17/07/2019 04:17:26 CH

Dung lượng: 444,35kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp -Việt

Ngày tạo: 17/07/2019 04:17:26 CH

Dung lượng: 501,32kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp -Việt

Ngày tạo: 17/07/2019 04:17:26 CH

Dung lượng: 476,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp -Việt

Ngày tạo: 17/07/2019 04:17:26 CH

Dung lượng: 507,79kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp -Việt

Ngày tạo: 17/07/2019 04:17:26 CH

Dung lượng: 521,74kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp -Việt

Ngày tạo: 17/07/2019 04:17:26 CH

Dung lượng: 481,41kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất