Chiều 18/4/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ


Tên album
Chiều 18/4/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Nội dung mô tả
Chiều ngày 18/4 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy - Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ, nguyên Chủ tịch tạm quyền Thượng viện Hoa Kỳ, làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
18/04/2019 5:34:00 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

Ngày tạo: 18/04/2019 05:34:36 CH

Dung lượng: 284,80kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

Ngày tạo: 18/04/2019 05:34:36 CH

Dung lượng: 335,81kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

Ngày tạo: 18/04/2019 05:34:36 CH

Dung lượng: 358,79kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

Ngày tạo: 18/04/2019 05:34:36 CH

Dung lượng: 429,97kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

Ngày tạo: 18/04/2019 05:34:36 CH

Dung lượng: 498,94kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

Ngày tạo: 18/04/2019 05:34:36 CH

Dung lượng: 410,14kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất